اگر قطعی مکرر برق توطئه و عمد نباشد، نشان از بی‌عرضگی مطلق دولت دارد. فعلاً کلنگ اول روحانی برق را نابود کرد، تا کلنگ دوم او چه بلایی سر ملت بیاورد؟ اما من مشکوک هستم و رفتار نامطلوب دولت را عمدی می‌بینم تا مردم را بیش از پیش ناامید کند. عوامل پشت پرده چه کسانی هستند؟

اوقات شرعی