شروط کافی
تاکنون شروط لازم برای حضور آگاهانه در انتخابات پیش‌رو را بیان کردیم، هم‌چنین اصول کلی و شاخص‌های رئیس‌جمهور را هم بیان کنیم. اما اکنون شروط کافی برای نامزدها بیان می‌شود تا برپایۀ آن‌ها صلاحیت‌های آن‌ها را احراز کنیم.
شروط کافی شاخص‌های کلی یا سرفصل شاخص‌هاست که دسته‌بندی و عرضه می‌شود و در این بند وارد جزئیات آن‌ها نمی‌شود. برای مثال ساده‌زیستی و مردمی‌بودن از معیارها و شاخص‌های مهم است، اما چون ذیل بند اول می‌گنجد، به آن اشاره‌ای نمی‌کنم. [نگا: انتخابات پیش‌رو (۲)]
اما سرفصل شاخص‌ها
۱. تدین و ایمان و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ملت ایران
۲. اخلاص و شجاعت
۳. هوشمند و عزتمند
۴. کفایت و کارآمدی
۵. دل‌سوزی و احساس مسئولیت
۶. پرحوصله، بانشاط و پرامید
۷. باهمت و مقتدر
۸. عدالت‌خواه واقعی و ضدفساد در عمل
۹. توجۀ جدی به کرامت مردم و گذر از گفتمان شاهنشاهی حاکم ـ رعیتی به گفتمان اسلامی «همه باهم»

اوقات شرعی