پرونده فساد بزرگ شهرداری لواسان که حدود دو سال پیش توسط اطلاعات سپاه کشف شد، به گفته دادستان تهران به مرحله کیفرخواست رسید. سازمان بازرسی در همین راستا اطلاعات تکمیلی تهیه کرد. منتظر دادگاه می‌مانیم.
اما بدانیم راه مبارزه با فساد ساختاری، مقابل ریشه‌ای است و آن کار دولت ضد فساد است.

اوقات شرعی