امیرالمومنین علیه السلام: “الذلیل عندی عزیز حتی اخذ الحق له و التقوی عندی ضعیف حتی اخذ الحق منه” “ضعیف نزد من عزیز است تا حقش را بگیرم؛ و قوی نزد من ضعیف است تا حق را از او بگیرم” این مبنای حکمرانی در اسلام است‌. چنین رئیس جمهوری آرزوست!

اوقات شرعی