باران که می‌بارد، همه پرنده‌ها سرپناهی می‌جویند اما عقاب پرواز می‌کند و به بالای ابر می‌رود! ما چه هستیم؟ عقاب یا کلاغ؟ عقاب کم عمر می‌کند اما باشکوه و فرازنده! و کلاغ عمر طولانی دارد، چه سود در مزبله! شهید سلیمانی عقاب بود و عمری کوتاه داشت و این بوستان چقدر کلاغ دارد؟

اوقات شرعی