امام جمعه لواسانات تاکید کرد: برای خثنی‌ کردن تحریم‌های آمریکا، مقابله با گرفتاری مردم و حل مشکلات اقتصادی کشور راهی جز تقویت تولید مستمر نداریم؛ کارهای معلول‌گرا و موقتی فقط آسیب هستند.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه لواسانات، حجت الاسلام سید سعید لواسانی در دیدار با محسنی، کارآفرین ایرانی با بیان اینکه عدالت، برابری فرصت‌هاست اظهار داشت: یکی از بخش‌های مهم عدالت این است که بتوانیم چرخه اقتصادی را درست راه‌اندازی کنیم و ابتدا در حوزه تولید و بعد در حوزه بازرگانی کار کنیم، و مقابل نقطه فسادزا آن، بخش سالم را ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: با برقراری عدالت است که فقر، فساد و تبعیض از بین می‌رود. در غیر این صورت اگر پیشرفتی هم صورت بگیرد خود فسادزا خواهد بود.

امام جمعه لواسان با اشاره به اینکه کشور ما گنجینه منابع و نیروی انسانی است اما گرفتار سوء تدبیر و سوء مدیریت شده، تصریح کرد: متاسفانه برخی به جای ریشه‌یابی و رسیدگی به علت‌ها بر معلول‌ها تمرکز دارند؛ نگاه به غرب و معلول‌گرایی دو عاملی است که همواره از آن ضربه می‌خوریم.

لواسانی ادامه داد: بایستی افراد دارای صلاحیت در حوزه تولید و بازرگانی به میدان بیایند و سختی کار را به جان بخرند تا این فعالیت‌های مثبت تکثیر شود.

اوقات شرعی