دختر باشی، فقیر باشی، مسلمان باشی، اهل افغانستان و نام مدرسه‌ات سیدالشهدا باشد، پر کشیدنت صدای کسی را در نمی‌آورد، شمعی برایت روشن نمی‌کنند، هشتگی ترند نمی‌‌شود، سازمانی بیانیه نمی‌دهد، جایی یک دقیقه سکوت نمی‌کند… آمار شهدا به ۶۵ نفر رسید و مجروحین ۱۶۵ نفر. نفرین بر دنیای ما!

اوقات شرعی