دفتر دوم نهج‌البلاغه خوانی شاگردان مدرسه حاج قاسم اختصاص به متن و ترجمه خطبه ۱۹۸ نهج‌البلاغه دارد و عنوان آن انتخابات و اسلام است.
عنوان اصلی این دفتر هم «…پایه های گمراهی را ویران کرد» است که عنوانی جالب و تامل برانگیزی است.

فایل دفتر دوم اگر خدا می‌خواست:

nahjolbalagheh-madresehhajqasem-2

اوقات شرعی