هفت تپه نشان داد عدالت پروژه نیست، بلکه آرمان انقلابی است، و هرگز نباید از آن کوتاه آمد. واگذار فسادآمیز هفت تپه و بسیاری دیگر از بنگاه‌ها و واحدهای تولید توسط سازمان خصوصی‌سازی، با مطالبه جدی عدالت‌خواهانه یکی پس از دیگری به بیت المال بازمی‌گردند. اما باید بدانیم در اول راهیم.

اوقات شرعی