عدالت یکی از ارکان جمهوری اسلامی است که از آن عقب مانده‌ایم و باید عقب‌ماندگی خود را جبران کنیم. هفت‌تپه تجربه مبارزه عملی با فساد و تحقق عدالت و این عکس نماد عدالت از شعار تا عمل است. آری عدالت پروژه نیست بلکه گفتمان است و نحوه حرکت ما را روشن می‌کند تا در مسیر آن سرعت بگیریم.

اوقات شرعی