به افق عید سعید فطر نزدیک می‌شویم.
سالکان کوی دوست و‌ مستان ولای رفیق اعلی، توفیق رفیقشان شد و ماه مبارک رمضان را به عید روشنایی قلب رسانند.
اما ما جاماندگان از قافله و واماندگان از مسیر هم ناامید نیستیم: لا تقنطوا من رحمه الله.
ما فقط صادقانه توبه کنیم، دیگر خیالمان راحت باشد.

اوقات شرعی