حاج آقا مرتضی تهرانی از قول پدرشان مرحوم حاج میرزا عبدالعلی تهرانی نقل می‌کرد که می‌گفت: خدایا ما را مفتکی ببخش.
راست هم می‌گفت که ما چیزی حتی اندازه ران ملخی نداریم که عرضه کنیم و چاره کار همین است که ما را مجانی و مفتکی ببخشد.

اوقات شرعی