مساله فلسطین فقط مساله سرزمین از دست رفته فلسطین نیست، بلکه تقابل با نظام استکباری حاکم بر جهان معاصر است که صهیونیسم نماد عینی آن به‌ویژه در منطقه غرب آسیاست. پس دفاع از قدس هم مساله اسلامی است و هم ملی و در حوزه امنیت ملی کشور ما. اسرائیل غده سرطانی است.

اوقات شرعی