امیرالمومنین سلام الله علیه مجسمه فضائل انسانی و انسان کامل است و مهم‌ترین فضیلت وی بندگی است، او بنده مطیع خدا بود و هرگز جز خدا را ندید و جز برای او گامی برنداشت. او غرق در توحید و عاشق سرگشته خدای سبحان بود. این است که اون انسان‌ها را دوست می‌داشت و سراپای او خدمت به آن‌ها بود.

اوقات شرعی