سکولار به معنای بی‌دین نیست، بلکه به معنای بی‌حساسیتی نسبت به باورها و احکام دین است. وقتی می‌گوییم امر به نعروف و نهی از منکر واجب شرعی است و فساد، فساد است و هر فسادی منکر است و باید از آن نهی کرد. داد می‌زنند، چرا می‌گویی؟ نگو! خب، آخوند، مومن، انقلابی سکولار شدی، خودت حواست نیست!

اوقات شرعی