شهید بزرگوار آیت الله صدر رحمه الله علیه از شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌گوید
این کلیپ را به اشتراک گذاشتم تا هم تحلیل عمیق شهید صدر را از زبان مبارک خود او بشنویم – که خودش هم با خون پربرکتش حقانیت تحلیل را نشان داد. –
هم بدانیم و بفهمیم که فقط و فقط باید برای خدا گام برداریم،
دنیا بی‌ارزش‌تر از آن است که حتی یک قدم برای آن برداریم!
این را امیرالمؤمنین سلام الله علیه به ما آموخت.
یا علی

اوقات شرعی