امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه قاصعه مردم را از دو چیز برحذر می‌کنند: اول تکبرورزی، دوم قبول تکبر از متکبران. این دو راهبرد دولت و جامعه اسلامی است. مسئولینی که تکبر می‌وزرند و مردمی که کبر او را می‌پذیرند، روابط اجتماعی را روابط حاکم رعیتی می‌کنند. این مشارکت نیست، خیال است.

اوقات شرعی