عذر تقصیر به محضر امیرالمومنین سلام الله علیه در ماه مهمانی خدا به دلیل بی‌توجه‌ای عمیق نابهنجاری روزه‌خواری علنی و کشف آشکار حجاب از جانب همگی ما: دولت و مردم. وقتی نهی از منکر را به بهانه عذرهای روشنفکرانه ترک کردیم، نه تنها سکولار هستیم، بلکه باید منتظر عقوبت الهی آن هم باشیم.

اوقات شرعی