انتشار مصاحبه ظریف نشان داد که نامزد اصلی عناصر دولتی او است: عملیاتی پیچیده علیه منافع ملی و افتخار و قهرمان ایران و جبهه مقاومت شهید سلیمانی این‌گونه راه برای ظریف در میان غرب‌زده‌ها هموار می‌شد و در عین حال به آمریکا و غرب هم پالس می‌فرستادند. اما امروز نتیجه عکس گرفتند.

اوقات شرعی