سلام خدا بر شما باد
قربان حرم باصفایت
در این شب‌های قدر دست ما را هم بگیرد
ای دستگیر همه بیچارگان!

همه عشق منی
آقای من
اگرچه وصله ناجوری هستم،
اما چشمم به دستان پر مهر شماست آقا جان!

اوقات شرعی