آیت الله حق شناس: به آیه والله اعلم باعدائکم فکر می‌کردم. خدا دشمنان شما را خوب می‌شناسد. یکی از دشمنان من نفسم است که بیست و چهار ساعته درصدد بیچاره کردن من است. دست و پا شیاطین در این ماه بسته است؛ اما با نفس چه کنم؟ پس چرا پروردگار ما را بر نفس پیروز نمی‌کند؟ مشکل از خودمان است.

اوقات شرعی