اگر این فایل به عمد به خارج‌نشینان داده نشده باشد، حداقل باید دست نفوذ را دید. اما به نظر می‌رسد که هدف تاثیرگذاری بر روند مذاکرات و کوتاه آمدن رهبری حکیم از مواضع خود و احیاء برجام حتی به هر قیمتی است.

اوقات شرعی