لئوی اشترواس می‌گوید: حواشی پنهان یک متن را بخوانید: پشت صحنه را. حالا حاشیه پنهان مصاحبه ظریف چه بود؟ اگر سردار سلیمانی نبود، دیپلماسی منفعل دولت و جناب ایشان، کشور را به ثمن بخس در بازار برده‌فروشان آمریکا فروخته بودند. حالا برای انتخاب شدن باید خون شهید را پایمال کنند! جنگ روانی

اوقات شرعی