آقای ظریف نظرتان چیست؟ به چه قیمتی حاضر شدید خون شهید را قربانی کنید؟ تیم جنگ روانی دولت به چه قیمتی بر خون شهید پا گذاشت؟ یعنی قدرت آنقدر شیرین است که برای آن میدان نبرد را به دل و ذهن مردم می‌کشید؟ اما سردار دل‌ها زنده است و این پایان ظریف و دولت بی‌تدبیر است‌.

اوقات شرعی