خوش خیالانی که توهم دارید آمریکا توبه کرده یا توبه می‌کند، این آمار با شما حرف می‌زند. ایران رتبه اول تحریم در دولت دموکرات و جمهوری‌خواه است. الان هم از کنفرانس وین جز این صدایی شنیده نمی‌شود. خودتان را فریب ندهید و ملت را هم فریب ندهید.

اوقات شرعی