بی‌بی‌سی فارسی گفته که موشک سرگردان به اهداف اسرائیل اصابت کرده است. باشد شما درست می‌گویید! این همه به سپر دفاعی خود می‌نازند، الان باید توجیه کنید. اما بدانید دیگر دوره بزن و درو تمام شد! اسرائیل نزدیک‌ترین هدف است تا بعد!

اوقات شرعی