الحمدلله دادسرای عمومی انقلاب لواسانات با انتصاب دادستان جوان و انقلابی افتتاح گردید.
با ایشان صحبت کردم. بنا دارند که وعده ریاست محترم قوه برای استمرار مبارزه با فساد در لواسان و تحقق عدالت را با جدیت پیگیری کند.
قطع نفس متجاوزان و‌ بسط عدالت در حد توان دادگستری توقع ما از ایشان و البته وعده و عزم وی است.
گستره لواسان و تنوع محیطی آن و مفسدانی که بیشتر از خارج لواسان در آن لانه کرده‌اند، نیاز به قاطعیت و مقابله فعالانه، مدبرانه، شجاعانه، عاقلانه و امیدوارنه است.
ما هم با تمام قوا حمایت می‌کنیم و از ریاست محترم قوه هم تشکر می‌کنیم.

اوقات شرعی