ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا و ماه نزول قرآن کریم است؛ بسیاری از آیات با «قُلْ» و «فَقُلْ» شروع می‌شود که جمع آن 332 آیه است.محور این آیات «احتجاج» و «خبر» است؛ خبرهایی که با «قُل» شروع می‌شود، خبرهای مهم و اساسی هستند که باید به آن‌ها توجۀ جدی بشود. حتی در «احتجاج‌ها» هم «خبر» خوابیده است، زیرا «احتجاج» بیانی از «اخبار» یقینی است.
ما به‌خواست خدای تعالی هر شب ماه مبارک رمضان، یک آیه را که با «قُل» شروع می‌شوند؛ ترجمه می‌کنیم و توضیح کوتاهی می‌دهیم و در انتها آن ذکر توسلی داریم.

اوقات شرعی