شاه پناهم بده!
بار گناه آورده‌ام
امام رضا سلام الله علیه در جمعه آخر ماه شعبان دستور دادند که کوتاهی‌های گذشته خود را با روزها و‌ شب‌های مانده ماه شعبان، با زیادی دعا و استغفار و تلاوت قرآن جبران کنید و از گناهانتان توبه کنید تا پاک شوید و ماه رمضان که به شما رو آورد، برای خدا خالص باشید.
با توسل به امام رضا سلام الله علیه این چند روز را دریابیم.

اوقات شرعی