سالروز دوازدهم فروردین روز جمهوری اسلامی مبارک باشد. مبنای حرکت جمهوری اسلامی، توحید، کرامت انسانی، عدالت اجتماعی است. و در گام دوم انقلاب اسلامی باید با قدرت به دنبال تحقق کامل این سه جهت باشیم. حضور گسترده و آگاهانه ما در انتخابات ۱۴۰۰ گامی مهم در مسیر تحقق جهات فوق است‌.

اوقات شرعی