اما سربازان امام زمان از هیچ‌چیز جز گناهان خویش نمی‌ترسند… قابل توجه ما طلاب علوم دینی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی. هشدار بسیار دقیقی است، ما فقط باید از گناهان خود بترسیم و همواره خدا را ناظر و حاضر بدانیم که حاضر و ناظر است.

اوقات شرعی