مانیفست بایدن که اخیراً منتشر شده است، به طور همزمان چین، روسیه و ایران را دشمن و مساله راهبردی خود می‌داند. با این نگاه قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را ببینیم. دولت آمریکا و دولت‌های همسو چون سعودی و رژیم صهیونیستی با آن مخالفند و به مصداق دشمن دشمن ما، دوست ماست، قرارداد را ببینیم.

اوقات شرعی