ساخت‌و‌ساز؟ یقین بدانید زمین‌های کشاورزی نابود خواهند شد و چیزی از کشاورزی ما باقی نمی‌ماند! این چه انقلابی است؟ آقای عبدالملکی عزیز پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی در کشاورزی تقویت کشاورزان و زدودن موانع تولیدات باغی، کشاورزی و دامی است، نه ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی

اوقات شرعی