از مرحوم آیت الله قاضی نقل شده است که اگر دو ماه قمری ۱۰۰ هزار صلوات بفرستید، کارهای ناشدنی و غیرممکن، شدنی و ممکن می‌شود.
با توجه و عشق صلوات بفرستیم و توصیه می‌کنم نیت کنید دو ماه رمضان و شوال دستورالعمل آیت الله قاضی را انجام دهید تا مشکلات شما و کشور با دست و تدبیر الهی حل شود.
نیت بهترین انتخاب در ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا هم بکنیم.

اوقات شرعی