سخن درستی است. اصولاً در نظام حکومتی ما، سربازی اجباری مدل ناکارآمدی است و دو سال وقت جوانان ما را می‌گیرد و به جای کار مفید درگیر فرایندی معیوب می‌شوند و از زندگی عقب می‌مانند و کشور هم سودی نمی‌برد. ۳ میلیون مشمول غایب یعنی مقابله جوانان با مدل مذکور.

اوقات شرعی