امام حکیم ما ویژگی‌های رئیس جمهور را بیان کردند: عدالت‌خواه و ضدفساد، در کنار توان مدیریت، ایمان، عملکرد انقلابی و جهادی، باور به توانمندی‌های داخلی و جوانان و دارای روحیه مردمی و امیدوار باشد. ویژگی عدالت‌خواهی و ضدیت با فساد چنان ملموس‌ است که براحتی می‌توانیم در نامزدها رصد کنیم.

اوقات شرعی