صف‌های طولانی مردم برای خرید مرغ را که می‌بینیم فقط باید از بی‌تدبیری این دولت شرمنده باشیم. بدجوری با عزت مردم بازی می‌کنند و عین خیالشان هم نیست! هم چوب لای چرخ اقتصاد گذاشتند و هم سانتیفیوژها را نابود کردند و هم اعتبار پول ملی را به باد دادند و هم اعتبار پاسپورت ایرانی را.

اوقات شرعی