امام حسین سلام الله علیه مظهر تام پاسداری از اسلام است که برای اسلام همه کسان خود را فدا کرد و خودش هم فدا شد تا اسلام بماند. الگوی پاسدار انقلاب اسلامی هم امام حسین علیه السلام است. اما پاسداری مفهومی گسترده‌ای است و همه ما باید پاسدار انقلاب اسلامی باشیم.

اوقات شرعی