تجربه ما در لواسان و شهرهای دیگر نشان می‌دهد، شوراهای شهر و روستا در تقویت یا شکست شهرداری‌ها تاثیر مستقیم دارند، بنابراین ضرورت دارد افراد توانمند، متخصص، سالم و ضدفساد برای آن‌ها نامزد شوند.به فرد و جریان خاصی توجه ندارم، اما می‌دانم برای کسانی که صلاحیت و توان دارند، تکلیف است.

اوقات شرعی