انتخابات عرصه تجلی اراده مردم و شورای شهر نهادی تاثیرگذار در کشور است. اگر افراد صالح، انقلابی، همدرد مردم و کارشناس در رشته‌های مرتبط وارد آن شوند، در اولین گام با انتخاب شهرداری مردمی، ماکدست، کارآمد، پرکار، انقلابی و معتقد به تحقق عدالت، بسیاری از مشکلات روزمره مردم برطرف خواهد شد.

اوقات شرعی