اکنون با آغاز فرایند انتخابات شوراها و در ایام ثبت‌نام کاندیدهای این عرصه، از همه کسانی که این توان و ظرفیت برای خدمت‌رسانی را در خود می‌بینند، دعوت می‌کنیم تا با ثبت نام در فرصت پیش‌رو، خود را برای پذیرش این مسئولیت سنگین آماده کنند‌.

اوقات شرعی