قاطعیت و سرعت عمل دستگاه قضایی در برخورد با کلاک پاسخ داد، طبق گزارش قاضی دادگاه لواسان، وکیل نجفی‌ها به دادگاه مراجعه و اعلام کرده به سرعت خودشان نسبت به جمع‌آوری ساخت و سازهای کل ۶۲ پلاک اقدام خواهند کرد. این نشان می‌دهد که قاطعیت نتیجه خواهد داشت، پس با مراقبت باید پیش‌ رفت‌.

اوقات شرعی