با حمد و ستایش الهی و درود بر خاتم پیامبران و خاندان پاکش؛ بخواست خدا بناست از باده جام می‌ خُمِ خمینی کبیر جامی بنوشیم و از اخلاق قرآنی امام عزیزمان سرمشت شویم؛
پیری که راهی نوین در پیش پای این ملت گذاشتند که بدرستی نام آن را باید “مکتب امام” گذاشت، این مکتب که مکتبی سیاسی- الهی است، بر پایه‌های اندیشه ناب اسلامی بنا شده است و جلوه و ظهور توحید ناب در حیات و زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بشر معاصر و مسلمانان پیرو حکمت نبوی است. اما یکی از ارکان این مکتب، مکتب اخلاقِ قرآنی – عرفانی امام است که بخواست خدا، نکته‌هایی از آن را در این مختصر می‌آوریم، این نکته‌ها به منزله دستورالعمل‌های عارفانه پیر ماست که اگر خود را ملتزم به عمل به آن‌ها کنیم، امید است که رستگاری و سعادت دنیا و آخرت را کسب کنیم. این مجموعه را به جوانان متدین، انقلابی، باانگززه، کاردان و ره‌روان گام دوم انقلاب اسلامی تقدیم می‌کنم. اینک دفتر اول با عنوان “انسان موجودی پیچیده!”

سید سعید لواسانی
۱۰ آبان ۱۳۹۹

اوقات شرعی