تخریب ویلاهای کلاک شروع شد و یکی از فسادهایی که به دلیل بی‌توجهی مسئولان سابق به وجود آمده بود، به دست قانون سپرده شد. اما این اول ماجراست و برخورد با همه متخلفان که طی سال‌های متمادی به منابع طبیعی و زمین‌‌های لواسان دست‌درازی کردند و عامل این فساد بزرگ شدند، گام مهم بعدی است‌.

اوقات شرعی