اگر تفکر انقلابی بر مسئولان حاکم نباشد، عدالت‌خواهی، مبارزه با فساد، تبعیض، بی‌عدالتی، فاصله طبقاتی و فقر به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. ما نیازمند دولت انقلابی، کارآمد و مدیریت جهادی هستیم، وگرنه روی تپه‌های شنی گام برمیداریم که هر دو قدمی که برداریم، یک قدم به عقب باز‌می‌گردیم.

اوقات شرعی