اما شما استقلال دارید و خودتان هستید، اما ما کشورهای آفریقایی روی طلا نشسته‌ایم و فقیریم. آری سختی و فقر با عزت، شرف دارد بر ثروت با ذلت که ما ذلتش را داریم و ثروتش را هم نداریم! خودتان باشید و قدر استقلال کشور خود را بدانید. (دکتر عبدالله بلم)

اوقات شرعی