سخن دقیقی است، از این زاویه به مساله بنگریم. به آقای حداد عادل کاری ندارم که البته دشمنی با فردی نباید به بی‌اخلاقی و دروغ و تهمت بیانجامد. اما مساله مهم‌تر این است که آقای احمدی‌نژاد کجا بود و الان کجاست؟ با ناله بگویین: اللهم اختم لنا بالسعاده و الشهاده.

اوقات شرعی