امام حکیم ما مجدد بیان کردند سلاح هسته‌ای بمب اتم بر مبنای فقه و عقل حرام است. حقیقت آن است که سلاح اصلی نظام ما که بسیار هم کارآ است، اسلام ناب و مردم و ولایت است که اگر هر یک از آن‌ها را از دست بدهیم، ضربه سختی می‌خوریم. باید برای خدا خالصانه کار کنیم و مردم را ولی نعمت خود بدانیم.

اوقات شرعی