در این راستا باید برای برقراری عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، شکستن ساختارهای فسادپرور، مقابله با مفسدانی که در داخل نظام و کشور لانه کرده‌اند، کرامت انسانی همه مردم و کارآمدی قوای سه‌گانه تلاش کنیم. این‌گونه است که اسلام جلوه می‌کند و مردم نیز بیشترین مشارکت را خواهند داشت.

اوقات شرعی