1. بی بی سی فارسی از آمریکا گزارش داده که مردم در سرما و بی‌برقی مانده‌اند و از آمار کشته‌ها هیچی نمی‌گه و آخرش هم اضافه می کنه که دلیل این نابسامانی تغییرات اقلیمی بوده… ولی اگر تهران بود از رهبری تا شورای نگهبان همگی مقصر بودند.
۲. چرا ما خبر موحش و فاجعه بزرگ در تگزاس آمریکا را نا کارآمدی و ضعف زمامداران آمریکا تلقی نمی‌کنیم؟ و اسم آن را بی‌کفایتی مسئولان آمریکا نمی گذاریم؟ چرا روشنفکران و مدعیان حقوق انسانی در ایران مرگ دهها نفر بیچاره و مفلوک در تگزاس را نشانه بی توجهی مسئولان آمریکایی به حال شهروندان برنمی شمرند؟ و کسی از مدعیان تجدد و تمدن غربی بانگ بر نمی آورد که “دولت و حکومت آمریکا برای جان انسانها ارزش قائل نیست؟ “در تگزاس دولت بایدن حالت فاجعه آمیز(major disaster) اعلام کرده با اینحال به بهانه اینکه اگر من بروم و سر بزنم، تشریفات استقبال کمک رسانی را لطمه می زند از جای خودش تکان نخورده! کدام کمک رسانی؟ برق حدود ۳میلیون خانه قطع شده و نیمی از جمعیت آن یعنی حدود ۱۳ میلیون نفر با قطعی آب شهری مواجه شده اند و منابع رسمی آمریکا تا کنون مرگ ۶۰ نفر در اثر سرما و یخبندان را تایید کرده اند.واقعا روشنفکران ما کجای کارند؟

اوقات شرعی